Profil absolventů

Absolventi školy Bílá vločka se uplatnili na prestižních místech, například v Rakousku (Linz, Wels), v Neměcku (klinika Passau) a na kardiocentrum Motol Praha.

Absolventi vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra jsou schopni se bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře podílet na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči; připravovat pacienty, klienty k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace lékaře je provádět nebo při nich asistovat, zajišťovat při těchto výkonech ošetřovatelskou péči.

Absolventi vzdělávacího programu Diplomovaný zdravotnický záchranář pracuje v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné, anesteticko-resuscitační péče a akutního příjmu, a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání zdravotnického záchranáře zákonem MZ ČR č.96/2004 Sb., v platném znění o nelékařských zdravotnických povoláních, par. 18 a předpisy s ním souvisejícími. Dále se zdravotnický záchranář podílí na neodkladné léčebné a diagnostické péči.