Profil absolventů | Bílá vločka s.r.o.
Bílá vločka - vyšší odborná škola zdravotnická  -  přeskočit na navigaciProfil absolventů

Absolventi

Absolventi školy Bílá vločka se uplatnili na prestižních místech, například v Rakousku (Linz, Wels), v Neměcku (klinika Passau) a na kardiocentrum Motol Praha.

Absolventi vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra jsou schopni se bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře podílet na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči; připravovat pacienty, klienty k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace lékaře je provádět nebo při nich asistovat, zajišťovat při těchto výkonech ošetřovatelskou péči.

Absolventi vzdělávacího programu Diplomovaný zdravotnický záchranář pracuje v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné, anesteticko-resuscitační péče a akutního příjmu, a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání zdravotnického záchranáře zákonem MZ ČR č.96/2004 Sb., v platném znění o nelékařských zdravotnických povoláních, par. 18 a předpisy s ním souvisejícími. Dále se zdravotnický záchranář podílí na neodkladné léčebné a diagnostické péči.


Vyšší odborná škola zdravotnická

Bílá vločka 

Vzdělání | Možnosti | Uplatnění

 
Soukromá vyšší odborná zdravotnická škola Bílá vločka s.r.o.
Navigace 
   

Vyšší odborná škola zdravotnická Bílá vločka s.r.o., Zachariášova 3, 370 04 České Budějovice
Tel., fax. 387438733, e-mail: skola@bilavlocka.cz

Copyright © 2018 Bílá vločka s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Vytvořila internetová agentura WEBOVARESENI.CZ