Diplomovaná
zdravotní sestra

Denní i kombinované studium
startuje v září 2020.


Diplomovaná
zdravotní sestra

Denní i kombinované studium
startuje v září 2020.Přijímací řízení


Jak podat přihlášku a co je potřeba sebou?


Přijímací řízení

Jak podat přihlášku a co je potřeba sebou?

Aktuality

....

previous arrow
next arrow
Slider

[

Naše škola vzdělává studenty pro zdravotnické profese již více než 27 let.

Nabízíme odborné zdravotnické zaměření, vysokou kvalitou výuky a praktická soustředění složek IZS.

Diplomovaný zdravotnický záchranář

Denní tříleté studium zakončené absolutoriem
Kombinované tříapůlleté studium zakončené absolutoriem

Diplomovaná všeobecná sestra

Denní tříleté studium zakončené absolutoriem
Kombinované tříapůlleté studium zakončené absolutoriem.

Aktuální informace

Přijímací řízení 2. kolo v úterý 23. 6. 2020 v 10.00 hodin, 3. kolo v úterý 25. 8. 2020 v 10.00 hodin, v sídle školy Na Zlaté stoce 14, 370 05 České Budějovice.

Přijímací řízení 1. kolo v úterý 9. 2. 2020 v 10.00 hodin, 2. kolo 23. 2. 2020 v 10.00 hodin v budově školy Na Zlaté stoce 14, 370 05 České Budějovice.

Jde pouze o přijímací pohovor. Během května, nejpozději června je nutno podat si přihlášku ke studiu na VOŠ nebo si ji přinést s sebou k přijímacímu řízení. K přihlášce je nutné doložit kopii maturitního vysvědčení a potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

Správní poplatek 500,- Kč.

Ve školním roce 2020/21 je možné si podat přihlášku ke studiu pro tyto obory: Diplomovaný zdravotnický záchranář s přestupem do vyššího ročníku na základě doložené a uznané klasifikace z předchozího studia – pouze kombinovaná forma studia.

Diplomovaná všeobecná sestra s přestupem do vyššího ročníku na základě předložené a uznané klasifikace z předchozího studia – denní i kombinovaná forma studia.

Diplomovaná všeobecná sestra 1. ročník – denní i kombinovaná forma studia (po absolvování všech typů SŠ, ne pouze SZŠ).

Přihláška (ke stažení ZDEmusí obsahovat:

  • potvrzení od lékaře
  • ověřená kopie maturitního vysvědčení

22. 10. 2018 – Změna plateb školného a kurzovného

Od 4. 3. 2020 – Kurz řidič zdravotnické dopravní služby.

Přihlášky posílejte na skola@bilavlocka.cz . Do kurzu můžete přistoupit i po jeho zahájení.

22. 10. 2018 – Změna plateb školného a kurzovného

07. 01. 2020 – Odborné soustředění s HZS Železná Ruda

Od 22. 10. 2018 došlo ke změně školního řádu – školné a kurzovné se od 22. 10. 2018 bude platit POUZE bezhotovostně převodem na bankovní účet školy. Odborné soustředění s HZS Železná Ruda probíhá v termínu 2.-7. 2. 2020.

Odborné soustředění s Vodní záchrannou službou probíhá v termínu 29. 6. – 3. 7. 2020. Změna plateb školného a kurzovného.

12. 12. 2019 – Kurz ošetřovatel[/et_pb_text]

6. 2. 2019 – Přijímací řízení
Dne 10. 6. 2019 od 10:00 bude probíhat přijímací řízení pro obory Diplomovaná všeobecná sestra denní i kombinovaná a Diplomovaný zdravotnický záchranář s nástupem do vyššího ročníku.

S sebou:

  • občanský průkaz
  • doklady o předchozích vzdělání na jiných VŠ nebo VOŠ
  • správní poplatek 500 Kč

22. 10. 2018 – Změna plateb školného a kurzovného.

22. 10. 2018 – Změna plateb školného a kurzovnéhoOd 22. 10. 2018 došlo ke změně školního řádu – školné a kurzovné se od 22. 10. 2018 bude platit POUZE bezhotovostně převodem na bankovní účet školy. Od 22. 10. 2018 došlo ke změně školního řádu – školné a kurzovné se od 22. 10. 2018 bude platit POUZE bezhotovostně převodem na bankovní účet školy.

čú: 247420189/0300
VS: celé rodné číslo bez lomítka (vzor: 9203211875)
KS: 9999
zpráva pro příjemce: jméno, příjmení
3. 9. 2018 – Zápis do prvního ročníku.

3. 9. 2018 – Zápis do prvního ročníku.

Od 22. 10. 2018 došlo ke změně školního řádu – školné a kurzovné se od 22. 10. 2018 bude platit POUZE bezhotovostně převodem na bankovní účet školy.

V pondělí 3. 9. 2018 proběhne na naší škole zápis do prvního ročníku. S politováním oznamujeme, že z kapacitních a provozních důvodů bude ve školním roce 2018-2019 otevřen první ročník pouze kombinované formy studia oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář.

1. 8. 2018 – Doplňující kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018-2019.

1. 8. 2018 – Doplňující kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.

30.8.2018 proběhne na naší škole (poslední čtvrtek prázdnin) od 10.00 hodin doplňující kolo přijímacího řízení. Pokud jste dosud nedoručili na školu přihlášku ke studiu a úředně ověřené maturitní vysvědčení, můžete ho donést přímo k pohovoru. Nezapomeňte, že nedílnou součástí přihlášky je prohlídka praktickým lékařem, zda jste schopni studia vybraného oboru. 30. 8. 2018 proběhne na naší škole od 10.00 hodin doplňující kolo přijímacího řízení.
Pokud jste dosud nedoručili na školu přihlášku ke studiu a úředně ověřené maturitní vysvědčení, můžete ho donést přímo k pohovoru. Nezapomeňte, že nedílnou součástí přihlášky je prohlídka praktickým lékařem, zda jste schopni studia vybraného oboru.

1. 7. 2018 – Doplnění vzdělání v oboru Diplomovaná všeobecná sestra

1. 7. 2018 – Doplnění vzdělání v oboru Diplomovaná všeobecná sestra. 30.8.2018 proběhne na naší škole (poslední čtvrtek prázdnin) od 10.00 hodin doplňující kolo přijímacího řízení. Pokud jste dosud nedoručili na školu přihlášku ke studiu a úředně ověřené maturitní vysvědčení, můžete ho donést přímo k pohovoru. Nezapomeňte, že nedílnou součástí přihlášky je prohlídka praktickým lékařem, zda jste schopni studia vybraného oboru. Absolventům oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář na VOŠZ nebo zdravotnickým záchranářům – absolventům bakalářského oboru nabízíme možnost doplnění vzdělání v oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Na základě uznání klasifikace z předchozího studia Vám bude umožněno přestoupit do vyššího ročníku než prvního.  Zájemcům z jiných škol můžeme studium umožnit po předložení a porovnání dokumentů z jejich předchozího studia. Další informace k možnostem vzdělávání na naší škole ve školním roce 2018/2019 naleznete ZDE.