Chceš pomáhat?

Studuj s námi a můžeš být diplomovaný zdravotnický záchranář, diplomovaná všeobecná sestra nebo řidič vozidla ZZS.

Naše škola vzdělává studenty pro zdravotnické profese již více než 27 let.

Nabízíme odborné zdravotnické zaměření, vysokou kvalitou výuky a praktická soustředění složek IZS.

Diplomovaný zdravotnický záchranář

Denní tříleté studium zakončené absolutoriem
Kombinované tříapůlleté studium zakončené absolutoriem

Diplomovaná všeobecná sestra

Denní tříleté studium zakončené absolutoriem
Kombinované tříapůlleté studium zakončené absolutoriem

Aktuální informace

Přijímací řízení 2. kolo v úterý 23. 6. 2020 v 10.00 hodin, 3. kolo v úterý 25. 8. 2020 v 10.00 hodin, v sídle školy Na Zlaté stoce 14, 370 05 České Budějovice
Jde pouze o přijímací pohovor. Během května, nejpozději června je nutno podat si přihlášku ke studiu na VOŠ nebo si ji přinést s sebou k přijímacímu řízení. K přihlášce je nutné doložit kopii maturitního vysvědčení a potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

Správní poplatek 500,- Kč.

Ve školním roce 2020/21 je možné si podat přihlášku ke studiu pro tyto obory: Diplomovaný zdravotnický záchranář s přestupem do vyššího ročníku na základě doložené a uznané klasifikace z předchozího studia – pouze kombinovaná forma studia.

Diplomovaná všeobecná sestra s přestupem do vyššího ročníku na základě předložené a uznané klasifikace z předchozího studia – denní i kombinovaná forma studia.

Diplomovaná všeobecná sestra 1. ročník – denní i kombinovaná forma studia (po absolvování všech typů SŠ, ne pouze SZŠ).

Přihláška (ke stažení ZDEmusí obsahovat:

 • potvrzení od lékaře
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení
Od 4. 3. 2020 – Kurz řidič zdravotnické dopravní služby.

Přihlášky posílejte na skola@bilavlocka.cz . Do kurzu můžete přistoupit i po jeho zahájení.

07. 01. 2020 – Odborné soustředění s HZS Železná Ruda
Odborné soustředění s HZS Železná Ruda probíhá v termínu 2.-7. 2. 2020.

Odborné soustředění s Vodní záchrannou službou probíhá v termínu 29. 6. – 3. 7. 2020.

12. 12. 2019 – Kurz ošetřovatel
Kurz ošetřovatel bude zahájen v průběhu března 2020. Přihlášky posílejte na skola@bilavlocka.cz
6. 12. 2019 – Kurz řidičů ZZS
Kurz řidičů ZZS bude začínat od 11. 2. 2020. Přihlášky posílejte na skola@bilavlocka.cz
10. 10. 2019 – Termíny odborných soustředění ve školním roce 2019/2020
2. 2. 2020 – 7. 2. 2020  –  Zimní odborné soustředění s HS Železná Ruda

10. 2. 2020 – 14. 2. 2020  –  Odborné soustředění s vodní ZS

Kurzy jsou povinné pro všechny studenty oboru DZZ. Kdo je ještě neabsolvoval, přihlásí se v kanceláři školy do 15. 11. 2019.

1. 10. 2019 – Kurz řidičů ZZS a ošetřovatel
Kurz řidičů ZZS a ošetřovatel byl zrušen z důvodu nedostatečné obsazenosti.
12. 9. 2019 – Absolutoria 2019/2020
Absolutoria pro školní rok 2019/2020 budou pouze 16. – 18. ledna 2020 (dle aktuálního počtu studentů). V červnu absolutoria nebudou.

Kdo půjde k absolutoriu v náhradním termínu, musí se včas přihlásit do konce měsíce října 2019 a musí mít do konce října odevzdanou absolventskou práci a uzavřenou klasifikaci.

5. 9. 2019 – Zápis do školního roku 2019/2020
Dne 18. 9. 2019 od 10:00 proběhne 4. kolo přijímacího řízení.
28. 8. 2019 – Zápis do školního roku 2019/2020
Zápis do školního roku 2019/2020 proběhne pro všechny studenty v pondělí 2. 9. 2019 od 10:00.
21. 5. 2019 – Druhé kolo přijímacího řízení
V pondělí dne 24. 6. 2019 od 10:00 bude probíhat přijímací řízení pro obory Diplomovaná všeobecná sestra denní i kombinovaná a Diplomovaný zdravotnický záchranář s nástupem do vyššího ročníku.

S sebou:

 • občanský průkaz
 • doklady o předchozích vzdělání na jiných VŠ nebo VOŠ
 • správní poplatek 500 Kč

Další kola přijímacího řízení budou postupně vypisována do konce října 2019.

20. 5. 2019 – Přijímání přihlášek ke studiu
Přijímáme přihlášky do:

 • 1. ročník Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma
 • 1. ročník Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma
 • 3. ročník Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma (po předchozím absolvování zdravotnické VOŠ nebo VŠ)
 • 2. ročník Diplomovaný zdravotnický záchranář – kombinovaná forma (po předchozím studiu na zdravotnické  VOŠ nebo VŠ)
 • 3. ročník Diplomovaný zdravotnický záchranář – kombinovaná forma (po předchozím studiu na zdravotnické  VOŠ nebo VŠ)

Přihláška (ke stažení ZDEmusí obsahovat:

 • potvrzení od lékaře
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení
23. 4. 2019 – Ceny školného a kurzovného pro rok 2019/2020
Zřizovatelé školy stanovuji oficiálně ceny školného a kurzovného pro rok 2019/2020.

Ceny platí pro všechny ročníky (taxativně se zvedá i současným studentům) a bez rozdílu formy studia.

Cena za období:

Diplomovaný zdravotnický záchranář: 15.000,- Kč

Diplomovaná všeobecná sestra: 12.500,- Kč

Kurzy:

Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby: 29.000,- Kč

Řidič zdravotnické dopravní služby: 12.000,- Kč

Masér: 18.000,- Kč

Ošetřovatel: 16.000,- Kč

12. 4. 2019 – Odevzdání absolventských prací
Studenti, kteří se chystají k absolutoriím v termínu 17.-19.6.2019, musí do 20.4.2019 odevzdat 2x svázanou absolventskou práci a přihlásit se k absolutoriu.
6. 2. 2019 – Přijímací řízení
Dne 10. 6. 2019 od 10:00 bude probíhat přijímací řízení pro obory Diplomovaná všeobecná sestra denní i kombinovaná a Diplomovaný zdravotnický záchranář s nástupem do vyššího ročníku.

S sebou:

 • občanský průkaz
 • doklady o předchozích vzdělání na jiných VŠ nebo VOŠ
 • správní poplatek 500 Kč
22. 10. 2018 – Změna plateb školného a kurzovného
Od 22. 10. 2018 došlo ke změně školního řádu – školné a kurzovné se od 22. 10. 2018 bude platit POUZE bezhotovostně převodem na bankovní účet školy.

čú: 247420189/0300
VS: celé rodné číslo bez lomítka (vzor: 9203211875)
KS: 9999
zpráva pro příjemce: jméno, příjmení

3. 9. 2018 – Zápis do prvního ročníku
V pondělí 3. 9. 2018 proběhne na naší škole zápis do prvního ročníku. S politováním oznamujeme, že z kapacitních a provozních důvodů bude ve školním roce 2018-2019 otevřen první ročník pouze kombinované formy studia oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář.
1. 8. 2018 – Doplňující kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
30. 8. 2018 proběhne na naší škole od 10.00 hodin doplňující kolo přijímacího řízení.
Pokud jste dosud nedoručili na školu přihlášku ke studiu a úředně ověřené maturitní vysvědčení, můžete ho donést přímo k pohovoru. Nezapomeňte, že nedílnou součástí přihlášky je prohlídka praktickým lékařem, zda jste schopni studia vybraného oboru.
1. 7. 2018 – Doplnění vzdělání v oboru Diplomovaná všeobecná sestra
Absolventům oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář na VOŠZ nebo zdravotnickým záchranářům – absolventům bakalářského oboru nabízíme možnost doplnění vzdělání v oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Na základě uznání klasifikace z předchozího studia Vám bude umožněno přestoupit do vyššího ročníku než prvního.  Zájemcům z jiných škol můžeme studium umožnit po předložení a porovnání dokumentů z jejich předchozího studia. Další informace k možnostem vzdělávání na naší škole ve školním roce 2018/2019 naleznete ZDE.