Diplomovaný zdravotnický záchranář

Lze přistoupit do 3. ročníku kombinovaného studia.

Obor vzdělávání 53-41-N/2.
Vzdělávací program 53-41-N/21

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor DZZ připravuje absolventy VOŠZ pro činnost v oblasti neodkladné, anesteticko-resuscitační péče a akutního příjmu a pro činnost v jiných typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním zdravotnické neodkladné péče. Připravuje absolventy pro řešení život zachraňujících úkonů. Získané vyšší odborné vzdělání zahrnuje všeobecné vzdělání, také v cizím (Aj,Nj) jazyce, specifické odborné vzdělání připravující absolventy pro speciální činnosti a činnosti na specializovaných pracovištích.

Organizace studia

Studium je tříleté (kombinované studium 3,5leté) a ukončuje se absolutoriem. Při studiu je kladen důraz na samostatné získávání vědomostí a dovedností. Studium je organizováno po obdobích. Součástí studia je odborná praxe studentů ve zdravotnických zařízeních a odborná soustředění s horskou a vodní záchrannou službou.
 
Podmínky přijetí
Tento obor z rozhodnutí ministerstva školství končí a již nelze přijímat studenty do prvního ročníku. Pokud jste neúspěšně absolvovali jinou zdravotní školu, stále je možné přijímat studenty do vyššího ročníku.

Charakteristika vzdělávacího procesu

Výuka v jednotlivých ročnících je organizována v zimních a letních obdobích. Jednotlivá období mohou být členěna do bloků s danou náplní pro stanovené povinné, případně nepovinné vyučovací předměty. K ověření získaných znalostí studentů využívají vyučující formy stanovené klasifikačním řádem a učebním plánem (zkouška, klasifikovaný zápočet, zápočet). V průběhu studia je kladen důraz na praktickou část výuky a samostatnou práci studenta.

Na VOŠZ Bílá vločka s.r.o. jsou to následující soustředění:
⦁ Letní soustředění s Horskou službou ČR (lanová technika)
⦁ Zimní soustředění s Horskou službou ČR (lyžování, ošetřování a svoz raněných ve špatně přístupných podmínkách)
⦁ Soustředění s Vodní záchrannou službou

Studium se ukončuje absolutoriem, jehož součástí je:
⦁ obhajoba absolventské práce
⦁ zkouška z teorie odborných předmětů
⦁ zkouška z cizího jazyka

Školné je stanoveno na 15 000,- Kč za období (od 1. 9. 2019).

Při nástupu do l. ročníku je student podrobně seznámen se školním a klasifikačním řádem včetně organizace studia.
Student přestává být studentem školy datem absolutoria, datem uvedeným v rozhodnutí ředitele na základě doručení písemného oznámení o zanechání studia a v případě vyloučení studenta datem uvedeným v rozhodnutí ředitele.

Přihlášku ke stažení naleznete zde.
K elektronickému vyplnění naleznete zde.
Studijní plán nazenete zde.