Vyšší odborná škola zdravotnická
BÍLÁ VLOČKA s.r.o.

Na Zlaté stoce 551/14, 370 05 České Budějovice

IČ: 25157795
Telefon: 602 003 950 – sekretariát školy
E-mail: skola@bilavlocka.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 247420189/0300
Datová schránka: xwmbi6w
www.bilavlocka.cz

Jednatelé společnosti
Ing. Cyril Macho
macho@bilavlocka.cz

Jitka Nosková
noskova@bilavlocka.cz

Kontakty na vyučující

Mgr. Brablík Petr   pbrablik@seznam.cz
Mgr. Dvořáková Marie  mardvor@volny.cz
Mgr. Faladová Marta  faladova.vlocka@seznam.cz 
MUDr. Hauserová Andrea  andreahauserova@seznam.cz
Bc. Janurová Eva   evikjanuru@seznam.cz
MUDr. Kaskounová Gustava g.kaskounova@seznam.cz
Mgr. Kordíková Jindřiška  jindriska16@email.cz
Mgr. Lakomá Eva   eva.lakoma@bilavlocka.cz
Mgr. Mikešová Jana  mikesovajana@seznam.cz
Mgr. Ondřichová Ladislava Ladaondrichova@seznam.cz
Bc. Petrovič Pavel   PPavel-ml@seznam.cz
Mgr. Petrů Michal   michal.petru@gmail.com
MUDr. Poloniová Jana  polonyov@volny.cz
MUDr. Skála Ivo   skalaivo@seznam.cz
Bc. Štěpánová Jana MSc.  stepanova@nemcb.cz
Mudr. Tuček Jan   jan.tucek@zzsjck.cz
PhDr. Urbanová Petra  urb46@seznam.cz
Bc. Vlkojanová Lucie  lenkavlk@post.cz
Mgr. Zasadilová Klára  klara87@post.cz

 

 

 

Ředitelka školy

Mgr. Eva Lakomá

eva.lakoma@bilavlocka.cz
602 003 951

Zástupce ředitele

Mgr. Marta Faladová

marta.faladova@bilavlocka.cz
602 003 952