Masér ve zdravotnictví

Kurz je určen pro zájemce o práci ve zdravotnických zařízeních. Absolvent najde uplatnění ve všech zdravotnických zařízeních, které se zabývají klasickou masáží.

⦁ Kurz má 500 hodin (z toho 120 hodin odborné praxe).
⦁ Kurz zpravidla probíhá 1 den v týdnu a trvá 1 školní rok.
⦁ V závěru kurzu účastníci absolvují odbornou praxi ve zdravotnických zařízeních.
⦁ Kurz je po absolvování praxe ukončen zkouškou ze základů anatomie a fyziologie, ze základů fyzikální terapie, z teorie klasické masáže a z praktických dovedností.
⦁ Vyučují odborníci z praxe.

Cena kurzu je předběžně stanovena na 18 000,- Kč.
Maximální počet 10 osob.

Informace k platbě:
Číslo účtu: 247420189/0300
VS: celé rodné číslo bez lomítka (vzor: 9203211875)
Zpráva pro příjemce: jméno, příjmení

Přihlášku ke stažení pro akreditované kurzy naleznete zde.
Přihlášku k elektronickému vyplnění, naleznete zde.