O nás

Od září 2020 jsme pro naše studenty připravili nové prostory pro výuku na Vyšší odborné škole zdravotnické Bílá vločka s.r.o. Škola disponuje moderními plně vybavenými učebnami s dataprojektory, prostory vybavené na masérské kurzy, kurz ošetřovatele atd.  Neklademe důraz nejen na prostředí, kde naši studenti budou trávit svůj čas během výuky, ale samozřejmě také na kvalitu vyučujících. 

Historie školy a její vývoj v rámci systematických změn ve školství ČR

Škola vznikla roku 1991 pro výuku dvouletého pomaturitního studia Všeobecná sestra. Rok poté byl ve škole otevřen další studijní obor Zdravotnický záchranář, který byl ve spolupráci s vedoucími pracovníky Zdravotnické záchranné služby v Českých Budějovicích na škole vytvořen.

V letech 1993 – 1997 byl obor Zdravotnický záchranář vyučován i na odloučeném pracovišti ve Vrchlabí, kde byl zástupcem vedení školy Mgr. Karel Kraus. Vlivem změněných podmínek pro podnikání ve školství bylo toto pracoviště uzavřeno a studenti pokračovali ve výuce v Českých Budějovicích. V roce 1994 byl škole schválen obor Fyzioterapeut, který započal éru tříletých studijních programů. V roce 1995 se název oboru mění na Diplomovaný fyzioterapeut. Během let 1995 – 97 se transformovaly všechny obory na tříleté.


V rámci restrukturalizace studijních oborů se obor Diplomovaný fyzioterapeut již nevyučuje. V roce 1998 absolvovali v naší škole poslední fyzioterapeuti. V červnu 1999 končí poslední ročník dvouletého typu studia (VS) a s ním i „Střední“ zdravotnická škola v programu Bílé vločky.

Od září 1999 zůstáváme v síti škol jako Vyšší zdravotnická škola a navíc se mění obchodní název školy, neboť vlastnictví přechází z fyzické osoby na spol s r.o. spolu s nabytím budovy do soukromého vlastnictví firmy. V současné době je firma zapsána v rejstříku škol MŠMT ČR jako Vyšší odborná škola zdravotnická Bílá vločka s.r.o.