O škole

Historie školy a její vývoj v rámci systematických změn ve školství ČR

Škola vznikla roku 1991 pro výuku tehdy dvouletého pomaturitního studia Všeobecná sestra. Rok poté byl ve škole otevřen další studijní obor Zdravotnický záchranář, který byl ve spolupráci s vedoucími pracovníky Zdravotnické záchranné služby v Českých Budějovicích na škole vytvořen.

V letech 1993 – 97 byl obor ZZ vyučován i na odloučeném pracovišti ve Vrchlabí, kde byl zástupcem vedení školy Mgr. Karel Kraus. Vlivem změněných podmínek pro podnikání ve školství bylo toto pracoviště uzavřeno a studenti pokračovali ve výuce v Českých Budějovicích. V roce 1994 byl škole schválen obor Fyzioterapeut, který započal éru tříletých studijních programů. V roce 1995 se název oboru mění na Diplomovaný fyzioterapeut. Během let 1995 – 97 se transformovaly všechny obory na tříleté.
V rámci restrukturalizace studijních oborů se obor Diplomovaný fyzioterapeut již nevyučuje. V roce 1998 absolvovali v naší škole poslední fyzioterapeuti. V červnu 1999 končí poslední ročník dvouletého typu studia (VS) a s ním i „Střední“ zdravotnická škola v programu Bílé vločky.

Od září 1999 zůstáváme v síti škol jako Vyšší zdravotnická škola a navíc se mění obchodní název školy, neboť vlastnictví přechází z fyzické osoby na spol s r.o. spolu s nabytím budovy do soukromého vlastnictví firmy. V současné době je firma zapsána v rejstříku škol MŠMT ČR jako Vyšší odborná škola zdravotnická Bílá vločka s.r.o.

Spolupráce

Účast na soutěžích:

Save Rescue Rokytnice v O.h.
Jeseníky Rallye Rejvíz
Rozkoš Rescue
SOS Extreme Dobřichovice-Mníšek pod Brdy (dříve Svatošské skály)

Německo:

Passau – klinika

Rakousko:

Linz
Wien
Gmünd

Spolupráce:

Strážci Šumavy – CHKOŠ

Horská služba ČR

Vodní záchranná služba ČR

Rehabilitační centrum Šumava, Talichova 11, Č.Budějovice – MUDr. Roman Hrdý

Masér — zdravotnický pracovník, kvalifikační kurz

ZZS JčK České Budějovice

Řidič zdravotnické dopravní služby

Řidič vozidla rychlé zdravotnické pomoci – zdravotnický pracovník

Kurz pro sportovně rekondiční masáže – pro nezdravotnická zařízení

Český červený kříž

Spolupráce se zahraničím

Během letních prázdnin mohou studenti s dostatečnou jazykovou výbavou vykonávat třicetidenní stáž na klinice v Pasově v Německu. Je to velice dobrá životní i studijní příležitost, neboť si každý ze stážistů osobně srovná tolik diskutované modely nemocniční péče ČR a evropského standardu, který pasovská klinika určitě poskytuje.

Pro záchranářské obory zatím speciální nabídka stáží v Německu nebo v Rakousku není, ale škola je ve velmi dobrém stálém kontaktu s předními pracovníky urgentní péče v USA (OHIO), kteří jezdí ve 2 -3 letých intervalech na besedy se studenty Bílé vločky ( hlavní iniciátor je pan Dr. Francis Mencl) a s Samariterbund Linz, kde byli  studenti naší školy na exkurzi a různých výstavách.

Pedagogové vyučující na naší škole

Odborné předměty na naší škole vyučují lékařští a nelékařští pracovníci s dlouholetou odbornou i pedagogickou praxí.

Výuku odborných předmětů a odbornou praxi ve zdravotnických zařízení zajišťují:

MUDr. Jan Tuček – zakladatel ZZS České Budějovice

MUDr. René Papoušek – náměstek léčebné péče ZZS JČK

Mgr. Petr Svoboda – pracovník krizové připravenosti ZZS JČK

Bc. Lucie Vlkojanová, DiS. – ZZS JČK

Mgr. Jana Štěpánová MBA. – vrchní sestra ARO nemocnice ČB

Mgr. Pavel Petrovič, DiS. – ARO nemocnice ČB

Mgr. Ladislava Ondřichová – speciální pedagog na ZŠ

MUDr. Gustava Kaskounová – gynekolog (EUC Klinika)

MUDr. Jana Poloniová (EUC Klinika)

MUDr. Anna Fořtlová – praktická zubní lékařka

Mgr. Klára Zasadilová – ZZS JČK

Bc. Eva Glaserová,DiS. – ZZS JČK

Mgr. Marie Dvořáková

PhDr. Petra Urbanová

Mgr. Jindříška Kordíková

Bc. Michal Petrů – ZZS JČK

MUDr. Adam Švepeš – pediatr nemocnice ČB

Mgr. Kateřina Böhmová

Mgr. Jana Mikešová, DiS. – klinická onkologie a oftalmologie

MUDr. Ivo Skála

MUDr. Andrea Hauserová – praktická lékařka

Bc. Michal Fábera- radiologie nemocnice ČB

Jarmila Hambergerová – ZZS JČK

Mgr. Jana Němcová – KHS CB

Bc. Eva Janurová – domácí péče ČB

Výuku cizích jazyků zajišťují:

Mgr. Patrik Brablík – AJ

Mgr. Marta Faladová  – NJ

Mgr. Eva Lakomá – NJ

Mgr. Michaela Egrmajerová – latinský jazyk

GDPR

Informační povinnost vůči subjektu osobních údajů (čl. 13 a 14 obecného nařízení)

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Jihočeský kraj jako správce má povinnost informovat subjekty zpracovávaných osobních údajů o skutečnostech vztahujících se ke zpracování osobních údajů a o právech subjektů osobních údajů v rozsahu informací uvedených v čl. 13 a 14 obecného nařízení.

KONTAKTNÍ ADRESA SPRÁVCE:

Vyšší odborná škola zdravotnická BÍLÁ VLOČKA s.r.o.

Zachariášova 3, 307 04 České Budějovice (Zobrazit na mapě)
IČO: 25157795
ID datové schránky: xwmbi6w

telefon: 602 003 950
e-mail: gdpr@bilavlocka.cz

Zástupce správce osobních údajů:
Petr Jedlinský, sekretariát

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Jihočeský kraj na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Eva Bartošová
manažer GDPR
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
telefon: +420 386 720 431
mobil: +420 723 823 513
e-mail: poverenec.oou@kraj-jihocesky.cz
ID datové schránky: kdib3rr