fbpx

Ošetřovatel

Absolvent kurzu bude mít osvojeny vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon jednotlivých činností v rámci ošetřovatelské péče pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta, to je především činnosti zaměřené na uspokojování biologických, psychických i sociálních potřeb u pacientů či klientů.

Účastníci kurzu absolvují 400 hodin teorie a 300 hodin praxe během 18 měsíců.  Je požadováno úspěšné dokončení tříletého učebního oboru nebo středního vzdělání a dobrý zdravotní stav. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z teoretické a praktické části. Absolvent obdrží osvědčení, které mu osvědčuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru Ošetřovatel (ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.).
 

Cena kurzu je stanovena na 19.000,- Kč.
Maximální počet je 20 osob.
 
Informace k platbě
Číslo účtu: 247420189/0300
VS: obdržíte před zahájením kurzu při podpisu smlouvy.

Přihlášku ke stažení pro akreditované kurzy naleznete zde.
Přihlášku k elektronickému vyplnění, naleznete zde.