Přijímací řízení

Termíny přijímacího řízení na školní rok 2021/22
1. kolo: 2. 6. 2021 v 9.00 hodin
2. kolo: 23. 6. 2021 v 9.00 hodin

Přihláška ke studiu
Přihlášku ke studium na vyšší odborné škole je nutné vyplnit a odeslat e-mailem nebo osobně donést do budovy školy. Následně budete písemně pozváni k přijímacímu řízení, Jde pouze o přijímací pohovor. Přihláška je zdarma, poplatek za přijímací řízení je 500,- Kč v hotovosti v den přijímacího řízení.

Přihláška (ke stažení ZDE) musí obsahovat:
⦁ potvrzení od lékaře
⦁ ověřená kopie maturitního vysvědčení

Přijímací řízení
Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 – v sídle školy Lannova třída 1595/29a, České Budějovice, 370 01 , další kola přijímacích řízení budou dne 8.10. 2020 a 22. 10. 2020 v 10.00 hod.
Přijímat studenty ke studiu na naší škole je možno do 31. 10. 2020. Pokud jste dosud nedoručili na školu přihlášku ke studiu, úředně ověřené maturitní vysvědčení a lékařské osvědčení, můžete je donést přímo k přijímacímu pohovoru.

Přijetí do vyššího ročníku
Pro přijetí do vyššího ročníku než 1., je nutné předložit dokumenty z předchozího studia. Jedná se o předhled údajů o studentovi, výkaz o studiu)

Ve školním roce 2021/22 je možné si podat přihlášku ke studiu pro tyto obory:
Diplomovaný zdravotnický záchranář s přestupem do vyššího ročníku na základě doložené a uznané klasifikace z předchozího studia – pouze kombinovaná forma studia.

Diplomovaná všeobecná sestra s přestupem do vyššího ročníku na základě předložené a uznané klasifikace z předchozího studia – denní i kombinovaná forma studia.

Diplomovaná všeobecná sestra 1. ročník – denní i kombinovaná forma studia (po absolvování všech typů SŠ, ne pouze SZŠ).

S sebou:
⦁ občanský průkaz
⦁ doklady o předchozích vzdělání na jiných VŠ nebo VOŠ
⦁ správní poplatek 500 Kč

Další termíny přijímacího řízení:
Vyhlašuje ředitel školy a jsou včas zveřejněná na stránkách školy.
Informujte se na možnost individuálního pohovoru.