Přijímací řízení

Termíny přijímacího řízení na školní rok 2021/22

 • 8.9.2021 v 9.00 hodin
 • 22.9.2021 v 9.00 hodin

Přihláška ke studiu
Podání přihlášky pro 1. kolo do 31. 5. 2021, pro 2. kolo do 31. 7. 2021, pro 3. kolo do 10. 9. 2021, pro 4. kolo do 22. 10. 2021. Vyplněnou přihlášku ke studium na VOŠ lze zaslat poštoou, e-mailem nebo osobně donést na studijní oddělení školy. Následně budete pozváni k přijímacímu řízení, které proběhne formou přijímacího pohovoru. Správní poplatek za přijímací řízení je 500,- Kč a platí se v hotovosti v den přijímacího řízení na studijním oddělení školy.

Podmínky přijetí ke studiu Přihláška  musí obsahovat

 • úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitou
 • řádně vyplněná přihláška na předepsaném formuláři (ke stažení ZDE) odevzdaná do stanoveného termínu bez klasifikace (včetně potvrzení od lékaře o způsobilosti k výkonu povolání i s případným očkováním proti hepatitidě B s uvedením data poslední dávky)
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (v případě že v době podání přihláška není maturitní zkouška vykonána, je možno ji doložit u přijímacího řízení)
 • V případě, že uchazeč není občanem ČR nebo získal předchozí vzdělání na zahraníční škole (s vyjímkou občanů Slovenské republiky), doloží společně s přihláškou nostrifikované maturitní vysvědčení, ověřený překlad maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledního ročníku střední školy do českého jazyka.
 • Na každý obor musí být samostatná přihláška.

Přijímací řízení
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 proběhne v sídle školy Lannova třída 1595/29a, České Budějovice, 370 01 ve výše uvedených termínech.

Další termíny přijímacího řízení
Vyhlašuje ředitel školy a jsou včas zveřejněná na stránkách školy.
Informujte se na možnost individuálního pohovoru.

Přijímat studenty ke studiu na naší škole je možno do 31. 10. 2021.

Přijetí do vyššího ročníku než prvního
Přijetí do vyššího ročníku je možné jen na základě předložené a uznané klasifikace z předchozího studia. Dle typu předchozího studia uchazeč dodá

Průběh studia na VŠ, Výkaz o studiu ve VOŠ, Diplom, Dodatek k diplomu, Europass apod.

Ve školním roce 2021/22 je možné si podat přihlášku ke studiu pro tyto obory:

 • do 1., 2. a 3. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra kombinovaná forma studia 3,5 leté studium
 • do 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra denní forma studia 3 leté studum
 • do 4. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná všeobecná sestra kombinovaná forma studia – možnost přistoupit
 • do 4. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář v kombinované formě – posledním rokem možnost přistoupit.

Studijní obor Diplomovaná všeobecná sestra 1. ročník (denní i kombinovaná forma studia) – ke studiu tohoto oboru lze nastoupit po absolvování i jiného typu SŠ s maturitou a ne pouze střední zdravotnické školy.