Časové harmonogramy

Začátek zimního období (ZO):

1. týden v září dle vyhlášky Ministerstva školství

Konec ZO:

Poslední týden před Vánoci, obvykle kolem 20.12.

Zkouškové období v ZO:

Celý měsíc leden

Začátek letního období (LO):

1. týden v únoru

Konec LO:

2. týden v květnu

Zkouškové období v LO:

3. týden v květnu až konec srpna (dle domluvy s vyučujícím)

Ukončení studia, absolutoria, obhajoba AP a zkouška z jazyka a odbornosti:

červen