Sazebník úhrad služeb školy

Sazebník úhrad dalších služeb představuje platbu za úkony, které nejsou zahrnuty v ceně školného a jsou poskytovány na základě reálné potřeby.

Položka / úkon Částka
1. upomínka o nezaplacení školného 200,- Kč
2. upomínka o nezaplacení školného 300,- Kč
Písemné upozornění na porušování povinností 200,- Kč
Náhradní termín hodnocení 200,- Kč
Komisionální zkouška 600,- Kč
Nedostavení se ke zkoušce anebo zápočtu bez omluvy 200,- Kč
Náhradní či opakované absolutorium 1500,- Kč
Vyžádaná konzultace učiva (45 minut) 200,- Kč
Duplikát vysvědčení a diplomu 200,- Kč
Studijní průkaz 40,- Kč
Průkaz odbornosti (pro absolventy) 200,- Kč
Náhradní studijní průkaz 100,- Kč
Visačka na praxi 20,- Kč
Vyhledání dokumentů v archivu 100,- Kč
Ubytování a stravné při odborných soustředěních Dle skutečnosti