Přijímací řízení

Přihláška ke studiu

Přihlášku ke studium na vyšší odborné škole je nutné vyplnit a odeslat do konce května. Následně budete písemně pozváni k přijímacímu řízení.

Přihláška je zdarma, poplatek za přijímací řízení je 500,- Kč v hotovosti v den přijímacího řízení.

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 proběhne na naší škole ve dnech 9. 6. 2020 anebo 23. 6. 2020 vždy od 10.00 hodin. Můžete si vybrat termín, který Vám nejlépe vyhovuje. Přijímat studenty ke studiu na naší škole je možno do 31. 10. 2020
Pokud jste dosud nedoručili na školu přihlášku ke studiu, úředně ověřené maturitní vysvědčení a lékařské osvědčení, můžete je donést přímo k přijímacímu pohovoru.

Další termíny přijímacího řízení:

Vyhlašuje ředitel školy a jsou včas zveřejněná na stránkách školy.
Informujte se na možnost individuálního pohovoru.