fbpx

Profil absolventa Diplomovaný zdravotnický záchranář

Absolvent vzdělávacího programu diplomovaný zdravotnický záchranář je připraven pro výkon samostatných činností bez odborného dohledu a poskytování neodkladné péče. Je oprávněn na základě vlastního posouzení a rozhodnutí a v souladu s diagnózou a pokynem lékaře nebo jiného způsobilého odborníka zabezpečovat specifickou ošetřovatelskou péči jedincům, rodinám nebo skupinám pacientů v rozsahu své odborné způsobilosti stanoven zákonem.

Praxe

Zaměstnavatelé hodnotí absolventy VOŠZ velmi dobře. Šetřeními v nemocnicích, na záchranných službách a na zdravotnických pracovištích je zjištěn zájem o absolventy VOŠ, protože jsou prakticky zaměřeni. Absolvent vzdělávacího programu zdravotnický záchranář se podílí na neodkladné, léčebné a diagnostické péči a je oprávněn vykonávat činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu.

Typové pozice

  • Zdravotnická záchranná služba
  • Zdravotnické operační středisko: operátor
  • Pozemní výjezdové skupiny: rychlá lékařská pomoc, rychlá lékařská pomoc v rámci setkávacího systému, přeprava nedonošených novorozenců, rychlá zdravotnická pomoc, řidič ZZS
  • Letecká výjezdová skupina
  • Přeprava pacientů neodkladné péče
  • Anesteziologicko-resuscitační oddělení
  • Akutní lůžková péče intenzivní – způsobilost bez odborného dohledu po 1 roce výkonu povolání
  • Urgentní příjem – způsobilost bez odborného dohledu po 1 roce výkonu povolání