Řidič zdravotnické dopravní služby

Kurz je vhodný pro řidiče sanitních vozů, kteří absolvováním tohoto kurzu získávají kvalifikaci zdravotnického pracovníka pracujícího pod odborným dohledem.

  • Kurz má 150 hodin. Kurz zpravidla probíhá 1 den v týdnu a trvá zhruba 5 měsíců.
  • Vyučují zaměstnanci ZZS JčK a VOŠZ. Ukončen je teoretickou a praktickou zkouškou.
  • Absolvent obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem dle §51 a 52 zák. 96/2004 Sb.

Cena kurzu je stanovena na 12.000,- Kč.

Maximální počet je 10 osob.

Informace k platbě:

Číslo účtu: 247420189/0300
VS: celé rodné číslo bez lomítka (vzor: 9203211875)
zpráva pro příjemce: jméno příjmení

Přihlášku ke stažení pro akreditované kurzy naleznete zde.
Přihlášku k elektronickému vyplnění, naleznete zde.