fbpx

Řidič zdravotnické záchranné služby

Kurz je vhodný pro řidiče vozidel ZZS, kteří absolvováním tohoto kurzu získávají kvalifikaci zdravotnického pracovníka.

Podmínkou přijetí do kurzu již dle nové právní úpravy není absolvování základního kurzu (Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných).

Zájemce o kurz musí vlastnit řidičský průkaz stupně C.

  • Kurz má 600 hodin.
  • Kurz zpravidla probíhá 1 den v týdnu a trvá zhruba 12 měsíců.
  • Vyučují zaměstnanci ZZS JčK a VOŠZ.
  • Kurz je ukončen  teoretickou a praktickou zkouškou.
  • Absolvent obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem dle §51 a 52 zák. 96/2004 Sb.

Cena kurzu je stanovena na 31.000,- Kč.

Maximální počet je 20 osob.

Informace k platbě:
Číslo účtu: 247420189/0300
VS: obdržíte před zahájením kurzu při podpisu smlouvy.

Přihlášku ke stažení pro akreditované kurzy naleznete zde.
Přihlášku k elektronickému vyplnění, naleznete zde.