Sazebník služeb, úhrady škole

Sazebník úhrad dalších služeb představuje platbu za úkony, které nejsou zahrnuty v ceně školného a jsou poskytovány na základě reálné potřeby.

Položka / úkonČástka
1. upomínka o nezaplacení školného200 Kč
2. upomínka o nezaplacení školného300 Kč
Písemné upozornění na porušování povinností200 Kč
Náhradní termín hodnocení 200 Kč
Komisionální zkouška600 Kč
Nedostavení se ke zkoušce anebo zápočtu bez omluvy200 Kč
Náhradní či opakované absolutorium1 500 Kč
Vyžádaná konzultace učiva (45 minut)200 Kč
Duplikát vysvědčení a diplomu100 Kč
Studijní průkaz40 Kč
Průkaz odbornosti (pro absolventy)200 Kč
Náhradní studijní průkaz 100 Kč
Visačka na praxi20 Kč
Vyhledání dokumentů v archivu100 Kč