fbpx

Sazebník služeb, úhrady škole

Sazebník úhrad dalších služeb představuje platbu za úkony, které nejsou zahrnuty v ceně školného a jsou poskytovány na základě reálné potřeby.

Položka / úkonČástka
vyžádaná konzultace učiva v rozsahu 45 minut
– individuální (1 žadatel)200 Kč
– počet žadatelů do 3120 Kč
– počet žadatelů do 5100 Kč
vyhledání dokumentů či informace o studiu (počítá se za každých započatých 15 minut)40 Kč
žádost o uznání předmětů (zápočtů a zkoušek)
– uznání shodných předmětů100 Kč
– uznání zápočtů a zkoušek na základě předchozích absolvovaných obdobných předmětů200 Kč
vystavení stejnopisu výkazu o studiu (indexu) na žádost studenta100 Kč
vystavení potvrzení o studiu dle specifických požadavků 50 Kč
vyhotovení stejnopisu dokladu o absolutoriu100 Kč
vyhotovení stejnopisu osvědčení o absolvování kurzu do 31.12.2016400 Kč
vyhotovení stejnopisu osvědčení o absolvování kurzu od 1.1.2017150 Kč
vystavení potvrzení sylabu předmětu50 Kč
vystavení potvrzení sylabů předmětu za studijní ročník 200 Kč
žádost o přestup na jinou formu studia100 Kč
ostatní žádosti o nenárokové administrativní úkony100 Kč