Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

Kurz je vhodný pro řidiče sanitních vozů, kteří absolvováním tohoto kurzu získávají kvalifikaci zdravotnického pracovníka pracujícího pod odborným dohledem.

 • Kurz má 150 hodin. Kurz zpravidla probíhá 1 den v týdnu a trvá zhruba 5 měsíců.
 • Vyučují zaměstnanci ZZS JčK a VOŠZ. Ukončen je teoretickou a praktickou zkouškou.
 • Absolvent obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem dle §51 a 52 zák. 96/2004 Sb.

   

  Cena kurzu je stanovena na 12.000,- Kč.

  čú: 247420189/0300
  cena: 12 000 Kč
  VS: celé rodné číslo bez lomítka (vzor: 9203211875)
  KS: 9999
  zpráva pro příjemce: jméno příjmení

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ