Řidič vozidla ZZS

Kurz je vhodný pro řidiče vozidel ZZS, kteří absolvováním tohoto kurzu získávají kvalifikaci zdravotnického pracovníka.

Podmínkou přijetí do kurzu již dle nové právní úpravy není absolvování základního kurzu (Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných).

Zájemce o kurz musí vlastnit řidičský průkaz stupně C.

  • Kurz má 600 hodin.
  • Kurz zpravidla probíhá 1 den v týdnu a trvá zhruba 12 měsíců.
  • Vyučují zaměstnanci ZZS JčK a VOŠZ.
  • Kurz je ukončen je teoretickou a praktickou zkouškou.
  • Absolvent obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem dle §51 a 52 zák. 96/2004 Sb.

Cena kurzu je stanovena na 23.000,- Kč. Maximální počet je 20 osob.

Pokud bude zvolené pracoviště praktické výuky požadovat platbu za praxe zvlášť, hradí si tuto cenu frekventant sám.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ